Teleforlig 2018

I 2018 blev der indgået en aftale om fremtidens telepolitik. Aftalen indeholder en række konkrete initiativer, der blandt andet skal sikre bedre mobildækning. Aftalen sætter rammerne for den danske telepolitik, og tager udgangspunkt i to overordnede principper:

En markedsbaseret udrulning

  • Telepolitikken skal fremme et markedsbaseret grundlag for udrulning af fremtidens teknologier
  • Telepolitikken skal på et markedsbaseret grundlag fremme adgang til det digitale samfund for borgere og virksomheder i hele Danmark.

Teknologineutral regulering

  • Telepolitikken skal fremme, at rammerne for private investeringer på teleområdet er enkle, klare og forudsigelige, samtidig med at barrierer og byrder for private investeringer i den digitale infrastruktur reduceres
  • Telepolitikken skal fremme velfungerende konkurrence og aktive forbrugere.

Af aftalen fremgår en række konkrete initiativer der har betydning for kommunerne:

Klare rammer for kommunernes indsats for lokal dækning
Parterne er enige om at indføre en ny hjemmel i teleloven, der sætter klare rammer for, hvordan kommunerne kan støtte udrulning af mobil- og bredbåndsinfrastruktur uden at påvirke konkurrencen på markedet negativt.

Fokus på kommunal sagsbehandling og masteleje m.v
Derudover vil der blive indledt en dialog med kommunerne og teleselskaberne om standardisering af sagsbehandlingen i forbindelse med behandling af ansøgninger til etablering af ny infrastruktur, som kan bygge videre på det store arbejde, der allerede er gjort i kommuner og regioner. Udrulningen af de kommende 5G-mobilnet vil i den sammenhæng udgøre en særlig problemstilling, da de nye 5G-net kræver, at der etableres et meget stort antal antennesystemer.

Ambitiøse dækningskrav i 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen
Der fastsættes ambitiøse dækningskrav i den kommende frekvensauktion, der gennemføres i efteråret 2018. Det betyder, at mobilselskaberne de kommende år skal opføre en lang række nye master og antenner for at tilvejebringe dækningen. Der vil derfor være behov for dialog både lokalt og nationalt, bl.a. mht. hvordan der kan etableres god dækning i områder med en høj grad af fredninger.

Kommunale handlingsplaner
Kommunerne opfordres til at udarbejde og implementere konkrete handlingsplaner for, hvordan man lokalt kan bidrage til det nationale mål om adgang til 100 Mbit/s download, 30 Mbit/s upload samt god mobildækning. I den sammenhæng kan det eksempelvis være relevant at stille dækningskrav, når kommunerne agerer som indkøbere.