5G Handlingsplan

Regeringen har i 2019 lavet en handlingsplan for, hvordan man udruller 5G-netværket i Danmark. Baggrunden for handlingsplanen er teleforliget fra 2018. Et af hovedemnerne i teleforliget er en ambition om, at Danmark skal være blandt de førende lande i forhold til udrulning af 5G. Derfor blev det besluttet, at der skal udarbejdes en 5G-handlingsplan. Handlingsplanen for 5G er opdelt i fire indsatsområder, og især indsatsområderne Udrulning og Anvendelse har betydning for kommunerne.

5G vil give ekstremt pålidelig kommunikation, gøre det muligt at håndtere endnu flere samtidige brugere og enheder og give datahastigheder, der er op til 100 gange hurtigere end i de nuværende 4G-net. Præcisionen og pålideligheden bliver med 5G så god, at vi kan bruge den mobile teknologi til helt nye formål, fx førerløse biler, droner og autonom styring i industrien. Med 5G får vi fundamentet til nye løsninger, som vi ikke kan forestille os i dag.

Frekvenser
For at kunne håndtere den øgede datatrafik er det nødvendigt, at kapaciteten i mobilnettene udvides. Dette kræver både, at infrastrukturen udbygges, og at der løbende stilles flere frekvensbånd til rådighed for mobilteknologi. Flere frekvensbånd er således en af de afgørende faktorer for, at mobiloperatørerne kan gennemføre en succesfuld udrulning af 5G.

Udrulning
Overgangen til 5G kræver, at infrastrukturen udbygges med et betydeligt antal nye maste- og antennepositioner. Dette vil ske over en årrække. Det er mobiloperatørerne, der skal udbygge og drive de offentligt tilgængelige net. Det er derfor af stor betydning for mobiloperatørerne, at der er gode og forudsigelige rammer for deres arbejde, at adgangen til at opsætte antenner er smidig, og at der er fokus på omkostningerne. 5G-handlingsplanen skal bidrage til at sikre:

  • Smidig sagsbehandling
  • Rimelig masteleje
  • Omkostningseffektiv udnyttelse af infrastruktur

Regulering
En væsentlig forudsætning for at fremme udrulningen og anvendelsen af ny infrastruktur, herunder 5G, er klare rammer og forudsigelig regulering. Forudsigelighed i rammerne mindsker usikkerhed forbundet med investeringer i infrastruktur og de 5G-forsøg, der skal danne det økonomiske grundlag for udrulning og anvendelse af 5G.

Anvendelse
Fokus på anvendelsen af 5G vil blandt andet ske ved gennemførelse af forskellige forsøg eller brugsscenarier. Altså praktiske eksempler på anvendelse af mobilt bredbånd i sektorer, hvor 5G’s egenskaber er afgørende.

Formålet med et forsøg eller et brugsscenarie er dermed at skabe et erfaringsgrundlag, der kan bidrage til at identificere og løse udfordringer samt nedbryde eventuelle barrierer i forbindelse med udrulning og anvendelse af 5G. Samtidig kan der sættes fokus på muligheder for iværksættere og innovative, nye løsninger, hvor danske virksomheder kan være med til at udvikle fremtidens teknologi med udgangspunkt i 5G.