Værktøjskassen

I Vidensforums værktøjskasse finder du værktøjer og beskrivelser til inspiration for det videre arbejde udviklingen af den digitale dækning.

VIDENSFORUMs digitale værktøjskasse

Værktøjskassen er udviklet til dig, der arbejder med at udvikle den digitale mobil- og bredbåndsdækning lokalt. Værktøjskassen er fyldt med værktøjer og beskrivelser til inspiration til det videre arbejde. Værktøjskassens indhold understøtter planlægning og udførelse af gode handleplaner i forhold til udvikling af den digital dækning. Værktøjerne er løbende udviklet og indsamlet af VIDENSFORUM.

Der henvises til konkrete eksempler, cases eller supplerende viden under de enkelte værktøjer.

Beskrivelserne er ikke udtømmende, og vi anbefaler, at du sikrer dig juridisk bistand, inden du går i gang med det videre arbejde.

God fornøjelse – vi håber, at du får gavn af værktøjerne.