Understøtte lokale ildsjæle og initiativer
Det er et helt grundlæggende princip, at det er markedet, der afgør, hvor og hvornår der skal investeres i bredbåndsinfrastruktur. En kommune kan imidlertid være med til at organisere og synliggøre efterspørgslen lokalt og dermed fremme markedets interesse for konkrete områder. Det er afgørende, at kommunen varetager denne rolle uden at favorisere eller diskriminere specifikke leverandører.

Erfaring fra flere kommuner har vist, at det har en effekt, når kommunen faciliterer kontakten til og mellem borgere og udbydere. Ofte har borgere og virksomheder svært ved at overskue markedet for bredbånds- og mobilforbindelser. Samtidig kan der være lokale områder, hvor borgere med fordel kan gå sammen om at efterspørge bedre og hurtigere forbindelser og derved gøre deres lokalområde attraktivt på kommercielle vilkår og borgerne har brug for hjælp til at koordinere efterspørgslen.

En kommune kan skabe kontakt mellem borgere og leverandører på flere måder: Kommunen kan eksempelvis invitere til informationsmøde for borgere og erhverv eller bidrage med overblik over ildsjæle og nødlidende områder i kommunen.

Derudover kan kommunen også understøtte de lokale ildsjæle i forbindelse med ansøgning af Energistyrelsens bredbåndspulje. Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt staten afsætter penge til bredbåndspuljen i 2020. Afklaring af dette sker i forbindelse med næste års finanslov.