Kommunal sagsbehandling
Udbygningen af den digitale infrastruktur kræver i mange tilfælde kommunale tilladelser. Det kan eksempelvis være en landzonetilladelse til at rejse en mobilmast, eller det kan være en gravetilladelse til at grave fortovet op for at lægge fiber til hurtige bredbåndsforbindelser. Med henblik på udbygning af digital infrastruktur kan kommunerne med fordel sætte fokus på optimering af sagsbehandlingsprocessen i forbindelse med denne eksempelvis ansøgninger om grave- eller byggetilladelser.

Branchen efterlyser desuden jævnligt, at kommunerne sænker barrierer og derved giver større incitament til at investere. Kommunerne i henholdsvis Region Sjælland og Region Nordjylland har udarbejdet ensartede retningslinjer og arbejdsgange for gravetilladelser, vilkår og lejepriser for arealer, hvor der opsættes master samt bedre udnyttelse af samgravningsmuligheder m.m. Desuden arbejder Energistyrelsen pt. på en vejledning til offentlige myndigheder om sagsbehandlingen af bl.a. ansøgninger om tilladelse til opsætning af teleinfrastruktur.

En kommune kan med inspiration heri gennemgå kommunens arbejdsgange på området og tjekke, om de gør det let og enkelt for en leverandør at investere i kommunen. Det kan anbefales at sætte konkrete mål for sagsbehandlingstiderne og opfølgning på målene.