Opstilling af kommunale master

Kommuner har  mulighed for at afhjælpe områder med dårlig dækning ved at opstille en kommunalejet mast. Det er en mulighed, der kan anvendes med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Men vær obs. på at ny lovgivning på området er under udvikling.

Et sådan tiltag kræver tæt dialog med leverandørerne, dels for at tage hensyn til det eksisterende marked og dels for at afgøre, hvor det giver den bedst mulige nytteeffekt af at etablere en mast.

Kommunen kan efterfølgende stille den etablerede infrastruktur til rådighed for interesserede leverandører. Kommunen må gerne leje eller sælge til markedsvilkår til udbydere. Det er vigtigt at denne mulighed tilbydes på ikke diskriminerende vilkår. Det er derfor en god ide at lave en åben annoncering og at gå i dialog med forskellige udbydere. Ligeledes er det vigtigt, at prisen ikke udkonkurrerer eventuelle private tilbud.

Kommunen kan naturligvis også give mulighed for, at leverandører kan etablere antenne/mastepositioner i forbindelse med kommunens bygninger. Det kan eksempelvis være på en høj gavl, en skorsten eller en eksisterende mast ejet af kommunen. Her er der alene tale om at tilbyde brug af infrastruktur, der er etableret til kommunens eget behov.

Etablering af en mast kan reducere omkostningerne for operatørerne, hvilket kan fremme operatørernes incitament til at sætte udstyr op, og dermed sikre bedre mobildækning og eventuelt fast trådløs internetadgang til de dårligt dækkede adresse i mastens dækningsområde.