Dialog med leverandører
Bredbåndsmarkedet er i konstant udvikling og bredbåndsleverandørerne udvikler løbende deres udbygningsplaner. Kendskab til disse planer kan i mange tilfælde være værdifulde i forhold til den kommunale planlægning, og omvendt kan kommunerne også påvirke bredbåndsleverandørernes planer for udbygning med bredbånd.

En kommune kan derfor med fordel etablere kontakt og løbende have en dialog med de markedsaktører, der leverer mobil- og bredbåndsdækning i kommunen. Det kan også overvejes at kontakte leverandører, der har et potentiale til at etablere sig i kommunen – det kan eksempelvis være lokale udbydere af faste trådløse teknologier.

Det anbefales at udarbejde en fast dagsorden, hvor man kommer omkring leverandørens aktiviteter i kommunen, kommunens egne aktiviteter, barrierer for mulige aktiviteter i kommunen og nyt på teknologifronten. Aktiviteten går hånd i hånd med indsatsen med at understøtte lokale ildsjæle, idet viden om lokale sammenslutninger, der arbejder aktivt for at skabe opbakning til bredbåndsinitiativer, er guld værd i udvekslingen af information og til at skabe kontakt mellem leverandører og lokalområder.

Erfaringer viser, at når kommunen har en god dialog med leverandørerne bliver der lettere skabt kontakt mellem leverandører og lokale sammenslutninger og det resulterer også i konkrete udbygninger.