Cases med tagget "Samgravning"

Abonnementsordning – samgravning i Ballerup

Case

Ballerup Kommune ønsker aktivt at bidrage til udviklingen af digital infrastruktur i kommunen blandt andet i forbindelse med eksterne anlægsarbejder i kommunen.  Det betyder, at kommunen i højere grad end hidtil sikrer koordinering med alle graveinteressenter således, at samgravningen øges væsentligt. Optimering af samgravning, i forbindelse med interne og eksterne graveprojekter til etablering af tomrørsinfrastruktur,…

Læs mere