Cases med tagget "Samgravning"

Abonnementsordning – samgravning i Ballerup

Case

Ballerup Kommune ønsker aktivt at bidrage til udviklingen af digital infrastruktur i kommunen blandt andet i forbindelse med eksterne anlægsarbejder i kommunen.  Det betyder, at kommunen i højere grad end hidtil sikrer koordinering med alle graveinteressenter således, at samgravningen øges væsentligt. Optimering af samgravning, i forbindelse med interne og eksterne graveprojekter til etablering af tomrørsinfrastruktur,…

Læs mere

Værktøjer med tagget "Samgravning"

Abonnementsordning for samgravning

Værktøj

Du kan gøre det nemmere at koordinere samgravning ved at benytte en abonnementsordning. Ordningen gør det nemmere at koordinere samgravning, når en entreprenør søger om gravetilladelse og sikrer samtidig optimale samgravninger i kommunen, internt og eksternt. Når en entreprenør søger om gravetilladelse, får alle modtagerne af abonnementsordningen information om, at der er søgt gravetilladelse. De…

Læs mere