Cases med tagget "Master"

Master passiv infrastruktur

Case

I Herning Kommune har man fokus på udviklingen af den digitale infrastruktur. Det er ud fra en erkendelse af, at det er afgørende for borgere og virksomheder at have en god internet- og mobilforbindelse, og at der stadig er en række geografiske områder rundt omkring i Herning Kommune, hvor forbindelsen er dårlig. I forbindelse med…

Læs mere

Værktøjer med tagget "Master"

Master passiv infrastruktur

Værktøj

Kommuner har  mulighed for at afhjælpe områder med dårlig dækning ved at opstille en kommunalejet mast. Det er en mulighed, der kan anvendes med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Men vær obs. på at ny lovgivning på området er under udvikling. Et sådan tiltag kræver tæt dialog med leverandørerne, dels for at…

Læs mere