Cases med tagget "Ildsjæle"

Guldborgsundmodellen

Case

I 2016 startede Guldborgsund Kommune deres mobil- og bredbåndsprojektet som en del af kommunens bosætningsstrategi. Guldborgsund Kommune er med sine 900 km2 en stor kommune geografisk set, og en del områder i kommunen havde dårlig digital dækning. For at forbedre dækningen udviklede kommunen den såkaldte ”Guldborgsund-model”. Modellen består i at ”bygge bro” mellem markedet/lokalområderne og…

Læs mere

Værktøjer med tagget "Ildsjæle"

Understøtte lokale ildsjæle og initiativer

Værktøj

Det er et helt grundlæggende princip, at det er markedet, der afgør, hvor og hvornår der skal investeres i bredbåndsinfrastruktur. En kommune kan imidlertid være med til at organisere og synliggøre efterspørgslen lokalt og dermed fremme markedets interesse for konkrete områder. Det er afgørende, at kommunen varetager denne rolle uden at favorisere eller diskriminere specifikke…

Læs mere