Cases med tagget "Bredbåndskonsulent"

Bredbåndskonsulent i Syd- og Norddjurs Kommuner

Case

Syddjurs har som en række andre kommuner den udfordring, at landområder og mindre landsbyer ikke umiddelbart kan få højhastighedsinternet på markedsvilkår. Kommunen har derfor valgt at ansætte en bredbåndskonsulent, hvis opgave er at motivere lokale ildsjæle og skabe lokal opbakning til at få bredbånd ud til disse områder. Opgaven er desuden at samarbejde med udbyderne…

Læs mere

Værktøjer med tagget "Bredbåndskonsulent"

Ansæt en bredbåndskonsulent

Værktøj

Flere af de indsatser, der kan igangsættes i forhold til at styrke dækningen lokalt, lægger op til, at den enkelte kommune dedikerer ressourcer til området. I mange kommuner bliver opgaver i forbindelse med bredbånd varetaget af forskellige funktioner og afdelinger. Her er det oplagt at løfte disse aktiviteter ud af de enkelte funktioner og ansætte…

Læs mere