Om VIDENSFORUM

VIDENSFORUM for digital infrastruktur er et tværkommunalt projekt i samarbejde med Region Hovedstaden. VIDENSFORUM arbejder på at fremme udviklingen af den digitale infrastruktur i Region Hovedstaden ved at formidle de gode eksempler og sikre videndeling på tværs. Målet er at understøtte kommunernes arbejde med at sikre en tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning i kommunerne i Region Hovedstaden. VIDENSFORUM bygger bro mellem viden og praksis på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden og hele landet.

Gennem vores arbejde

  • Sikrer vi adgang til en relevant og bred viden om digitalinfrastruktur, en viden der kvalificerer indsatser og udvikling lokalt i forhold til at sikre en tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning.
  • Bidrager vi til netværksdannelse på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden, men også på tværs af landet gennem et online forum.
  • Understøtter vi dialogen mellem aktørerne på området: kommune, branche, borgere og styrelse.

Vores primære opgaver

  • Viden: Opsamle og formidle aktuel og relevant viden om udviklingen af den digitale infrastruktur regionalt og nationalt.
  • Forum: Udvikle regionale netværk og et landsdækkende forum, hvor viden og erfaringer deles.
  • Kompetenceudvikling: Målrettede kompetencetilbud og workshops til medarbejdere i kommunerne

Organisering

VIDENSFORUM er et tværkommunalt projekt i samarbejde med Region Hovedstaden. VIDENSFORUM er finansieret gennem Region Hovedstaden og fem kommuner. VIDENSFORUM blev oprettet som et to-årigt projekt i 2017. Projektet ledes af en styregruppe bestående af medlemmer fra de fem deltagende kommuner, hvor Ballerup Kommune er projektejer. De øvrige fire kommuner er Gribskov, Fredensborg, Frederiksund og Hillerød Kommune.

VIDENSFORUM har til huse på Rådhuset i Ballerup Kommune, og der er to medarbejdere fast tilknyttet projektet.

Nanna Andersen Milthers

Projektleder

Nanna er projektleder for VIDENSFORUM. Udover at være projektleder for VIDENSFORUM sørger Nanna for, at der er styr på fiberforbindelserne i Ballerup Kommune.

Tel.: 2069 1291

Skriv til mig

Martin Hamming Nygaard

Projektkonsulent

Martin er fuldtidsansat i projektet. Han har tidligere arbejdet med udviklingen af den digitale infrastruktur i Gribskov Kommune, hvor fokus især var på at lukke de sorte huller i mobildækningen

Tel.: 2516 9712

Skriv til mig