Energistyrelsen lancerer det første sæt redskaber i ny værktøjskasse om udrulningen af digital infrastruktur

28-10-2020

Værktøjskassen er udarbejdet af Energistyrelsen, og udviklet i samarbejde med deltagere fra kommuner, regioner, statslige myndigheder og telebranchen. Arbejdsgruppens ideer, viden og erfaringer er bl.a. opsummeret i otte gode råd til kommunerne, der skal bidrage til at understøtte udviklingen af den digitale infrastruktur.

Læs mere

Bliv klogere på 5G - Hvordan kan teknologien accelerere den grønne omstilling?

Gate 21 søger danske og svenske kommuner til et nyt samarbejde som skal udforske de muligheder, som den nyskabende 5G teknologi tilbyder i forhold til den grønne omstilling.

Læs mere

Temamøde om 5G

Vidensforum siger tak for et rigtig godt temamøde hos DOLL, hvor vi i fællesskab med kommuner, region, styrelse og branche blev klogere på 5G. Vi fik spændende præsentationer fra Christian Kloch fra TDC og Bo Fristed fra Aarhus kommune

Læs mere

Nye fælles retningslinjer i Region Sjælland

Region Sjælland har netop opdateret de fælles retningslinjer for den kommunale sagsbehandling af grave- og mastetilladelser, for at sikre at de fortsat er aktuelle og tidssvarende.

Læs mere

Temamøde - 5G i et kommunalt perspektiv

Vidensforum inviterer kommunerne i Region Hovedstaden til temamøde tirsdag d. 3. mart 2020 hos DOLL Living Lab. Her stiller Vidensforum sammen med Christian Kloch fra TDC og Bo Fristed fra Aarhus kommune, skarpt på udrulningen af 5G samt de muligheder og perspektiver næste generation mobilteknologi rummer.

Læs mere

Nye muligheder for at analysere de lokale bredbåndsforhold

Energistyrelsen har udviklet en ny funktion på hjemmesiden Tjekditnet.dk, som giver kommuner, bredbåndsudbydere og andre brugere adgang til rådata om bredbåndsdækningen.

Læs mere

Temamøde om Guldborgsund-modellen

Kulturværftet i Helsingør dannede rammen om Vidensforums første temamøde. På temamødet præsenterede Niels Kjærgaard - Bredbåndskonsulent i Guldborgsund Kommune - den såkaldte ”Guldborgsund-model”

Læs mere

Evaluering Bredbåndspuljen

Energistyrelsen har evalueret Bredbåndspuljen. Konklusionen fra styrelsen er, at Bredbåndspuljen er et nyttigt redskab. Læs mere om evalueringen her.

Læs mere

Temamøde - Infrastruktur og Ildsjæle

Vidensforum inviterer kommunerne i Region Hovedstaden til temamøde tirsdag d. 3. december 2019. Her stiller Vidensforum sammen med Niels Kjærgaard, bredbåndskonsulent i Guldborgsund Kommune, skarpt på erfaringerne med udviklingen af den digitale infrastruktur i Guldborgsund Kommune.

Læs mere

125 projekter har søgt om tilskud fra bredbåndspuljen

Energistyrelsen har modtaget 125 ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen 2019. Ansøgningerne omfatter knap 3.700 adresser. Der er samlet søgt om tilskud for godt 107 mio. kr.

Læs mere

5G - udrulningen igangsættes nu i Helsingør

TDC forbedrer nu den mobile infrastruktur i Helsingør markant sammen med den svenske virksomhed, Ericsson. Målet er at skabe et Digitalt Danmark med det bedste landsdækkende mobilnetværk, og derfor udbygges mobilnetværket med forberedelse til 5G-nettet i hele Helsingør.

Læs mere

Tak for en god konference

Konferencen Fremtidens digitale infrastruktur er nu vel overstået, og vi takker for de mange deltageres engagement og deltagelse. Her finder du relevant information om arrangementet.

Læs mere