Tak for en god konference

Konferencen Fremtidens digitale infrastruktur er nu vel overstået, og vi takker for de mange deltageres engagement og deltagelse. Derudover en stor tak til vores inspirerende oplægsholdere.

VIDENSFORUM samler op på de mange gode input, vi fik i løbet dagen, og vi vil i løbet af efteråret arrangere en række målrettede netværksarrangementer for kommunerne i Region Hovedstaden.

I nedenstående finder I de forskellige oplæg. Del dem gerne, så vi kan få den vigtige viden spredt ud til alle, der kan have gavn af det.

Velkomst

Chefkonsulent Henrik Aagaard Johanson fra Region Hovedstaden bød velkommen til konferencen og beskrev baggrunden for at igangsætte projektet Vidensforum for digital infrastruktur.

Se oplæg

Digital infrastruktur i et kommunalt perspektiv

Kommunaldirektør i Ballerup Kommune, Eik Møller satte fokus på, hvor essentiel den digitale infrastruktur er for borgere, erhvervsliv og kommune. Ifølge Eik Møller kan det dog være svært at sætte på dagsordenen lokalt, da andre kerneopgaver som fx ældrepleje og skoler fylder. Han pointerede desuden, hvor vigtigt det er at sikre et regionalt samarbejde på området, og at man som kommune bør sætte fokus på handling.

Se oplæg

Den digitale infrastrukturs betydning for vækst i erhvervslivet

Digitaliseringspolitisk, chef Christian Hannibal fra Dansk Industri satte fokus på, hvor stor betydning den digitale infrastruktur har for udvikling og vækst i erhvervslivet. Der er fortsat et vækstpotentiale, da over en tredjedel af virksomhederne ikke bruger avancerede digitale teknologier. Fremtiden er tegnet af, at software vinder over hardware – en dyne er eksempelvis ikke bare en dyne, men kan via sensorer fortælle noget om søvn og helbred mv. Desuden lagde han op til, at kommunerne aktivt skal forholde sig til området ved at fastsætte lokale målsætninger. Christian Hannibal kom med gode råd til, hvordan kommunerne kan fremme dækningen lokalt.

Fremtidens netværk – Muligheder og myter

En af de centrale pointer i professor ved DTU, Lars Dittmanns’ oplæg var, at det er dyrt at udvikle digital infrastruktur som fx 5G, men at priserne er blevet presset så langt ned, at det har konsekvenser for stabilitet, tilgængelighed og sikkerhed. Desuden pointerede Lars Dittmann at udviklingen af nye teknologier sker glidende, og at udviklingen af 5G er en proces der er i gang. Ifølge Lars Dittmann får vi ikke ”fiber i lommen” med 5G, men at vi bør betragte 5G som et alternativ til andre teknologier og fortrinsvis bruge teknologien til de ting, der nødvendigvis er trådløse.

Se oplæg

Udrulning af mobil- og bredbåndsnet – nu og i fremtiden

Med oplægget satte direktør, Jakob Willer, fra Teleindustrien fokus på, at Danmark ligger i top i Europa i forhold til den digitale dækning. Ifølge Jakob Willer er vi dog ikke i mål, da der stadig er områder med dårlig og mangelfuld dækning. Her er det helt centralt for operatørerne, at der er klare rammer i form af maste- og gravepolitikker samt et godt samarbejde mellem operatører og kommuner. Et samarbejde der især bliver relevant i forbindelse med de mange nye master, der skal sættes op frem mod 2025.

Se oplæg

Fra Teleforlig til 5G handleplan – rammer og initiativer for kommunerne

Maria Schmidt Jensen fra Energistyrelsen gjorde deltagerne klogere på de politiske aftaler og indsatser, der tegner rammerne kommunernes arbejde med den digitale infrastruktur. Desuden lagde hun op til, at kommunerne aktivt deltager i det arbejde, der foregår i styrelsen.

Se oplæg

Workshop – Sæt retning med en handleplan

Workshoppen ved Thomas Kampmann fra Region Nordjylland dannede rammen om en spændende snak om kommunale handleplaner i forhold til udviklingen af den digitale infrastruktur.

Se oplæg

Workshop – Klar til fremtidens teknologier?

Kim Brostrøm fra DOLL Living Lab satte fokus på 5G og lagde op til en drøftelse af de muligheder teknologien kan bidrage med, men også af den bekymring, der er i forhold til teknologien.

Se oplæg