Nye fælles retningslinjer i Region Sjælland

I 2016 udarbejdede Region Sjælland sammen med de 17 kommuner og branchen retningslinjer for den kommunale sagsbehandling af grave- og mastetilladelser. De fælles retningslinjer skulle sænke barrierer og styrke udrulningen af den digitale infrastruktur. Retningslinjerne indeholder arbejdsgange for gravetilladelser, vilkår og lejepriser for arealer, hvor der opsættes master samt bedre udnyttelse af samgravningsmuligheder m.m

Siden de oprindelige retningslinjer blev godkendt har der været en generel udvikling på det digitale område, ligesom flere love og regler er blevet ændret. For at sikre at de fælles retningslinjer er aktuelle og tidssvarende har man opdateret dem. Der er fortaget en række ændringer hvor bl.a. forslag til ”Den gode proces” for sagsbehandling samt tilføjet muligheden for efteranmeldelse af gravearbejde jf. Vejloven og Gravebekendtgørelse, kan nævnes.

Ud over de opdaterede retningslinjer fra Sjælland arbejder Energistyrelsen pt. på en vejledning til offentlige myndigheder om sagsbehandlingen af bl.a. ansøgninger om tilladelse til opsætning af teleinfrastruktur.

Du kan læse retningslinjerne her