Energistyrelsens værktøjskasse til udrulning af digital infrastruktur

God mobildækning kræver master og antenner, og det er kommunerne, der skal give tilladelse til nye telemaster og opsætning af antenner. Kommunerne skal i den type sager navigere i mange forskellige tekniske og juridiske hensyn, og derfor skruer Energistyrelsen nu op for vejledningsindsatsen.

Du kan læse mere om værktøjskassen på Energistyrelsens hjemmeside her