Om FORUM

Med FORUM lægger vi op til, at kommuner og regioner deler viden og hjælper hinanden på tværs. Det kan være, at du brænder inde med en god idé til afholdelse af det gode borgermøde eller lige mangler input til din indsats i forhold til bredbåndspuljen. Her kan FORUM bruges som ideforum eller supportrum.

Det er en lukket platform primært forbeholdt kommunale og regionale medarbejdere. Vi har valgt at invitere alle landets kommuner og regioner til at deltage i FORUM, så vi får så meget viden og så mange erfaringer som muligt bragt i spil.

FORUM er bygget op om OS2loop. Det er en meget brugervenlig løsning, hvilket gør, at du nemt og hurtigt kan dele og opnå viden om problemstillinger, du står med her og nu.

Formålet med FORUM er at kommuner og regioner i fællesskab understøtter og kvalificerer det daglige arbejde mest muligt. Derfor lægger vi op til, at medlemmer af FORUM er generøse med deres viden og erfaringer, og at I er nysgerrige på de input og gode erfaringer, der er på tværs af landet.