Skraldebiler kortlægger mobildækningen i Viborg
Mobildækningen kan svinge meget i den samme kommune, og det var også oplevelsen i Viborg Kommune, hvor en række områder i kommunen var præget af dårlig mobildækning. Det var dels en udfordring for kommunens plejepersonale og miljømedarbejdere, der skal kunne kommunikere og koble sig på nødvendige systemer, mens de er på farten. Derudover var det også en udfordring for virksomheder og borgere, der i visse områder oplevede dårlig mobildækning.

Derfor besluttede Viborg Kommune sig for at kortlægge mobildækningen i kommunen via såkaldte drivetest. Dels for at skabe opmærksomhed om områder der har dårlig dækning, og dels for at vise, hvor der var sorte huller i mobildækningen.

Metoden Viborg kommune valgte at gøre brug af, var at lade skraldebiler køre rundt med tre tasker, hver udstyret med otte mobiltelefoner pr. taske. Mobiltelefonerne målte 2G-, 3G- og 4G-netværk for teleudbyderne. Samtidig med at skraldebilerne hentede borgernes skrald, fragtede de mobiltaskerne rundt på deres forskellige ruter, indtil mobildækningen i hele Viborg Kommune var kortlagt.

På baggrund af kortlægningen kan borgere og virksomheder nu se, hvilken udbyder, der dækker bedst på deres adresse. I forbindelse med deres køreture har skraldebilerne desuden afdækket syv områder med huller i mobildækningen, og kommunen har afholdt dialogmøder med teleudbyderne med fokus på netop disse områder. Der er allerede nu planer om nye master i nogle af de dårligt dækkede områder – primært affødt af forpligtelser ved licensauktionerne.

Udover at kortlægge dækningen, og dermed have et godt redskab i dialogen med teleudbyderne, har Viborg kommune også fokus på at gøre det så let som muligt for udbyderne at sætte nye master op. Derfor har kommunen eksempelvis faste kontaktpersoner i forbindelse med leje af arealer til nye master, samt gjort byggesagsbehandlingen så effektiv som muligt, når der søges om tilladelse til opsætning af nye master.

Erfaringen fra Viborg Kommune viser, at drivetest er et godt supplement til teleudbydernes kortlægning af mobildækning, der er matematiske modeller for, hvor god dækningen er i et givent område ud fra masternes placering. Derudover er det også oplevelsen, at en proaktiv tilgang med fokus på samarbejde og dialog med udbyderne giver resultater.