Herning Kommune sætter master op

I Herning Kommune har man fokus på udviklingen af den digitale infrastruktur. Det er ud fra en erkendelse af, at det er afgørende for borgere og virksomheder at have en god internet- og mobilforbindelse, og at der stadig er en række geografiske områder rundt omkring i Herning Kommune, hvor forbindelsen er dårlig.

I forbindelse med budgetforliget for 2017 satte kommunen derfor midler af til en målrettet indsats for disse områder, blandt andet i forhold til at opsætte nye mastepositioner, der kunne forbedre mobildækning i de pågældende områder. En grundig kortlægning af mobildækningen i kommunen var med til at udpege de konkrete områder. Her identificerede kommunen otte områder med særlig dårlig dækning, og man besluttede sig for at målrette indsatsen i forhold til disse områder.

I fire af de otte områder ville dækningen enten blive forbedret via dækningskrav fra frekvensauktionen, eller via dækningskravet fra det fælles teleudbud Herning kommune har indgået i samarbejde med en række jyske kommuner. For at lukke de resterende huller i mobildækningen besluttede Herning Kommune sig for at opsætte passiv infrastruktur i form af mobilmaster.

Etablering af masterne reducerer omkostningerne for operatørerne, hvilket er med til at fremme deres incitament til at sætte udstyr op de steder, hvor de ikke selv så en attraktiv businesscase. En kommunalejet mobilmast kan derved være med til at sikre bedre mobildækning og eventuelt fast trådløs internetadgang i de pågældende områder.

Arbejdet med at opsætte mobilmaster kræver en tæt dialog med operatørerne, da de skal være interesserede i og villige til at sætte udstyr op i masterne. Det er markedskræfterne, der skal sørge for mobil- og bredbåndsforbindelse til borgere og virksomheder, og derfor har kommunen været nødt til at have en aftale med en teleoperatør, inden de kunne gå i gang med opsætningen af masten.

Kommunens forhandlinger med operatørerne har taget længere tid end forventet, men i efteråret 2018 blev den først kommunalt ejede mast taget i brug i Herning Kommune, og man forventer at yderligere to er i drift i løbet af 2019.