Ringkøbing-Skjern Kommune - handleplan for den digitale infrastruktur
I Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede man i 2018 at skabe klarhed og retning for arbejdet med den digitale infrastruktur ved at udarbejde en handleplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning i kommunen. Baggrunden for handleplanen var en væsentlig dårligere bredbåndsdækning i Ringkøbing-Skjern Kommune end den bredbåndsmålsætning som regeringen havde lagt frem, samt et politisk ønske om en bedre dækning.

Med handleplanen har kommunen sat klare mål for prioriteringen af opgaven inden for en række indsatsområder. Med udgangspunkt i disse mål kan administrationen definere konkrete indsatser og aktiviteter. Området for den digitale infrastruktur er dynamisk og præget af en kontinuerlig udvikling teknologisk og politisk. Derfor har det været en prioritering i forbindelse med handleplanen løbende at kunne tilpasse indsatser og aktiviteter med udgangspunkt i udviklingen.

Handleplanen står ikke alene, men er bundet op på en række af kommunens politikker. Et eksempel på dette er kommunens erhvervspolitik, hvor der er et klart fokus på, hvordan den digitale infrastruktur kan bidrage til at sikre virksomhederne optimale muligheder for at skabe vækst og give borgerne adgang til de digitale muligheder. Fokus har således også været på at sikre sammenhæng mellem handleplanen og de øvrige strategiske målsætninger i kommunen.

Hvis den digitale infrastruktur skal sættes på den strategiske dagsorden og forankres i kommunen, er det, ifølge Ringkøbing-Skjern Kommune, også essentielt, at der sikres ejerskab og opbakning; dels politisk, men også internt i administrationen. Indsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune er ikke bundet op på én person, men forankret i en række forskellige områder i kommunens administration afhængigt af indsats og aktivitet. Det har derfor været nødvendigt at arbejde aktivt med en forankring på tværs, så der bidrages til indsatserne i organisationen og sikres ejerskab.

Et andet element, der har været centralt, har været at sikre en løbende opfølgning på handleplanen. Derfor har man besluttet, at kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg én gang årligt modtager en evaluering af handleplanens indsatsområder. Opfølgning er essentielt dels for at sikre et kontinuerligt fokus og prioritering af mobil- og bredbåndsområdet, men også for at sikre, at de aftalte målsætninger indfris, og at indsatsen er relevant og skaber værdi i kommunen.

Erfaringen fra Ringkøbing-Skjern Kommune er desuden, at arbejdet med udviklingen af den digitale infrastruktur er et langt sejt træk. Resultaterne skabes på den lange bane, og det kræver en langsigtet prioritering og tillid fra det politiske niveau.