Guldborgsundmodellen
I 2016 startede Guldborgsund Kommune deres mobil- og bredbåndsprojektet som en del af kommunens bosætningsstrategi. Guldborgsund Kommune er med sine 900 km2 en stor kommune geografisk set, og en del områder i kommunen havde dårlig digital dækning.

For at forbedre dækningen udviklede kommunen den såkaldte ”Guldborgsund-model”. Modellen består i at ”bygge bro” mellem markedet/lokalområderne og leverandører ved at hjælpe “ildsjæle” i lokalområderne med at synliggøre sig over for leverandører, samt at skabe kontakt mellem de to. Tesen er således, at borgere og virksomheder gerne vil have hurtigere bredbånd, og at leverandørerne gerne vil levere det, hvis der er et tilstrækkeligt kundepotentiale.

Kommunen stimulerer og synliggør efterspørgslen lokalt, ved at understøtte etableringen af lokale borgergrupper, der så selv driver projektet i deres område. Ved at være flere i et område der slår sig sammen om at efterspørge en løsning, er det nemmere at få et tilbud på udrulning af bredbånd eller opsætning af en mobilmast. Det skyldes bl.a., at omkostningerne pr. adresse til udrulning bliver mindre, og at selskaberne har sikkerhed for, at der er kunder.

Erfaringen fra Guldborgsund er, at det har en positiv effekt i forhold til at skaffe tilslutning til et projekt, når dialogen foregår borger-til-borger frem for eksempelvis selskab-til-borger. Folk er mere tilbøjelige til at støtte op om deltagelse i et udrulningsprojekt, hvis det kan gavne lokalområdet og naboerne, også selvom man måske ikke selv har behov for en hurtigere forbindelse her og nu.

Guldborgsund Kommune synliggør de lokale projekter på et oversigtskort på deres hjemmeside. På kortet kan leverandører se kontaktoplysninger på de lokale ildsjæle, der ønsker hurtigere bredbånd. Samtidigt kan leverandører på samme kort få et visuelt overblik over nuværende bredbåndshastigheder på adresseniveau i området.

Centralt i projektet har desuden været ansættelsen af en bredbåndskonsulent, der varetager en række opgaver i forbindelse med at understøtte de lokale ildsjæle og dermed etableringen af de lokale borgergrupper. Bredbåndskonsulenten vejleder eksempelvis borgerne i forhold til opstart af projekterne, markedsfører lokalområder i kommunen, der ønsker hurtigere bredbånd, faciliterer borgermøder mv.

Erfaringerne i Guldborgsund Kommune er gode, og man har opnået store forbedringer ift. den lokale dækning og styrket dialogen mellem kommune, borgere/virksomheder og leverandører, der nu fremhæver Guldborgsund Kommune som et mønstereksempel, som andre kommuner kan følge.