Kommunal bredbåndskonsulent i Syd- og Norddjurs
Syddjurs har som en række andre kommuner den udfordring, at landområder og mindre landsbyer ikke umiddelbart kan få højhastighedsinternet på markedsvilkår. Kommunen har derfor valgt at ansætte en bredbåndskonsulent, hvis opgave er at motivere lokale ildsjæle og skabe lokal opbakning til at få bredbånd ud til disse områder. Opgaven er desuden at samarbejde med udbyderne af internet og gå i dialog med dem om at etablere bredbånd i de berørte områder.

Konsulenten arbejder ude i lokalområderne og tager typisk kontakt til borgergrupper, erhvervssammenslutninger, vejlaug m.v. for at aktivere dem i arbejdet. Disse bliver lokale ambassadører og arbejder på at skabe opbakning til at få bredbånd ud i området. Konsulenten sørger for at følge op og giver råd og vejledning om, hvordan de kommer videre, hvor de kan søge om midler osv.

Et af fokusområderne for bredbåndskonsulenten er bredbåndspuljen. Det gælder også for sommerhusområder, hvor der fx i Syddjurs Kommune er ca. 10.500 sommerhuse. Bredbåndskonsulenten arbejder også på at få udbredt velfærdsteknologien – især til ældre – som kræver en bredbåndsforbindelse.  Endelig sørger konsulenten for, at der ved gravearbejder bliver nedlagt tomrør for at sikre fremtidens digitale infrastruktur.

Frivillighed og lokale ildsjæle har stor betydning, og en kommunalt ansat bredbåndskonsulent sammen med lokale beboere, beboergrupper og virksomheder kan være med til at udbrede bredbånd i kommunen.