Ballerup Kommune optimerede samgravningen
Ballerup Kommune ønsker aktivt at bidrage til udviklingen af digital infrastruktur i kommunen blandt andet i forbindelse med eksterne anlægsarbejder i kommunen.  Det betyder, at kommunen i højere grad end hidtil sikrer koordinering med alle graveinteressenter således, at samgravningen øges væsentligt. Optimering af samgravning, i forbindelse med interne og eksterne graveprojekter til etablering af tomrørsinfrastruktur, beskytter kommunens investeringer i vejkapitalen og mindsker borgernes gener ved gravearbejde.

Der er således behov for at kommunen aktivt inviterer interessenter med i gravearbejder. I denne sammenhæng skal det sikres, at internetudbydere og mobilleverandører tilbydes en sådan adgang til deltagelse ved gravearbejder. Udfordringen i kommunen er imidlertid, at det ikke nødvendigvis er alle operatører der bliver spurgt i forbindelse med muligheden for samgravning. Når en entreprenør skal gøre opmærksom på mulighed for samgravning, sker det typisk til de ledningsejere, der allerede har noget i jorden i det pågældende område, samt til en tilfældig liste af ledningsejere.

Ballerup Kommune har derfor udviklet en digital abonnementstjeneste for samgravning. Via denne tjeneste får alle aktører automatisk besked ved alle ansøgninger om gravearbejde. Det sikrer, at bredbåndsprojektet og andre aktører løbende bliver orienteret om alle relevante muligheder for samgravning.

I dag, når der gives en gravetilladelse i Ballerup Kommune, sendes der en liste ud med de aktuelle gravetilladelser, så andre interesserede kan se, om det har relevans for dem at gå med. Listen sendes ud til dem, der har tilmeldt sig abonnementsordningen. Dette, koblet med bredbåndsprojektets løbende planlægning og beredskab, sikrer at nedgravning af tomrør og etablering af fiberforbindelser til kommunens lokationer sker med et minimum af omkostninger.