Parat til 5G
I efteråret 2018 vedtog byrådet i Aabenraa Kommune en datacenterstrategi. I denne strategi blev der blandt andet sat fokus på 5G i kommunen, og man besluttede blandt andet at Padborg Transportcenter skal udvikles til en anerkendt testbed for nye teknologier og systemer.

Aabenraa Kommune vil i samarbejde med transportbranchen i Padborg arbejde for, at der allerede i 2019 kan sættes gang i de første testforløb. Sigtet er, at den første infrastruktur til 5G etableres fra 2020, og at de første egentlige 5G-anvendelsescases hos virksomheder eller mere bredt i transportcenteret fra 2021.

Logistik og transport har en særlig betydning for kommunen, hvor virksomhedernes beliggenhed tæt på Tyskland skaber hurtig adgang til resten af Europa til gavn for kommunens og hele landets erhvervsliv. 5G-teknologier kommer til at udgøre rygraden i fremtidens transportmateriel, lagerhuse og logistiksystemer. 5G bliver lige så vitalt for transport- og logistikerhvervet, som motorveje, banestrækninger og havnekajer er det i dag. Hurtigere internet med stor kapacitet kommer til at gavne både erhvervsliv og private brugere, men for transportvirksomhederne i Padborg kan det blive afgørende for, at de kan følge med konkurrenterne i de europæiske transportklynger.

Udover at have klare strategier for arbejdet med 5G og hvordan det skal prioriteres i kommunen, har Aabenraa Kommune også fokus på udrulningen af teknologierne. Overgangen til 5G forventes nemlig at kræve, at infrastrukturen udbygges de kommende år med et betydeligt antal nye maste- og antennepositioner.

Aabenraa Kommunes forvaltning har derfor etableret en intern task force, som arbejder på at sikre en effektiv, ensartet, gennemskuelig og udviklingsorienteret sagsbehandling af ansøgninger om opstilling af master og antenner. Dette gøres for at sikre, at implementeringen af 5G-netværk kommer til at foregå så smidigt og effektivt som muligt.

Foto: Padborg Transportcenter