Fælles udbud sikrer god mobildækning
Kommuner, som står overfor at skulle forhandle nye aftaler på telefoni og bredbånd, og som vil benytte muligheden til samtidigt at forbedre dækningen, kan finde inspiration i denne case fra Jylland.  I 2014 valgte seks jyske kommuner – Herning, Struer, Skive, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Lemvig – at lave et fælles udbud af telefoni og data.  

Samarbejdet mellem kommunerne blev blandt andet sat i gang, da der var stor utilfredshed med den lokale mobildækning i de tyndt befolkede områder i kommunerne. Kommunerne havde på forskellige måder forsøgt at få optimeret dækningen lokalt, Lemvig Kommune havde eksempelvis tilbudt teleselskaberne gratis master, som selskaberne kunne sætte deres antenner op i. Det var dog svært for teleselskaberne at indgå i denne forretningsmodel.

SKI var på daværende tidspunkt ved at udarbejde et udbud – men dette udbud var ikke strengt nok med kravene til mobildækningen. Derfor samledes de seks kommuner for at drøfte hvilke muligheder, man som kommune har for at få bedre mobildækning. Dette resulterede i, at kommunerne i løbet af 2014 udformede et fælles udbud, hvor én af betingelserne var, at mobilselskaberne skulle leve op til nogle målsætninger om lokal dækning for at komme i betragtning.

Som en del af udbuddet forpligtede teleselskabet sig til at udbygge mobilnetværket i de seks kommuner. Teleselskabet forpligtede sig blandt andet til at sikre en udendørs tale- og datadækning på 98,5 pct. af bebyggede matrikler i de seks kommuner og garantere en indendørsdækning på cirka 1.000 adresser, som de seks kommuner udpegede. Siden samarbejdet begyndte, er mobildækningen blevet markant forbedret, og i mange områder ligger dækningen endda over dækningskravene fra aftalen i 2014.

I 2018 valgte de seks kommuner at gentage succesen og indgik en ny aftale der trådte i kraft 1. januar 2019. I det seneste udbud har kommunerne opdateret og justeret deres krav til etablering af master i forbindelse med aftalen og fået et nyt overblik over, hvor der skal sættes ind i, da der stadig er områder der er udfordret af dårlig dækning.

Den nye aftale omfatter desuden indendørsmobildækning på alle kommunernes navngivne, offentlige institutioner, bedre udendørsmobildækning og opsætning af flere nye mobilmaster i de seks kommuner. Derudover indeholder aftalen også mulighed for, at kommunerne selv kan etablere 12 selvejede mobilmaster, som teleselskabet forpligter sig til at sætte deres mobiludstyr op i og efterfølgende drifte.